Aanmelden evenement

Wij willen er uiteraard voor zorgen dat alle evenementen een succes worden. Het is daarom van belang dat u het formulier volledig invult.

Tot kort voor de Heideweek kunnen wij nieuwe evenementen opnemen in het programma op de website. Om uw evenement mee te kunnen nemen in de zomerspecials van de regionale kranten is het belangrijk dat u het evenement vóór 1 juli bij ons heeft aangemeld. Zorg dus dat u op tijd bent om deze free publicity niet te missen.

LET OP: Wij kunnen de deelname alleen verwerken als het formulier volledig is ingevuld. Controleer voor het versturen of alle gegevens kloppen. Mochten we op basis hiervan nog vragen hebben kunnen wij contact met u opnemen.

Vergunning
Dit inschrijfformulier is enkel ten behoeve van het plaatsen van het evenement op onze website, onze communicatie-uitingen, het uitnodigen van de Heidehoogheden en het aanvragen van dranghekken. U bent bij de organisatie zelf verantwoordelijk voor de vergunning bij de Gemeente Ede. Dit inschrijfformulier staat los van het vergunningsproces. De vergunningsaanvraag moet uiterlijk 14 juni zijn ingediend bij de gemeente. U vindt hier alle vereisten en het aanmeldformulier.

Verzekering
Organisatoren van een evenement tijdens de Heideweek dienen zelf zorg te dragen voor de adequate en volledige verzekering van het door hen aangemelde en te organiseren evenement en vrijwaren de Stichting Heideweek Ede nadrukkelijk van iedere aansprakelijkheid, die voortvloeit uit alle activiteiten, die, met name maar niet uitsluitend, te maken hebben met de organisatie en uitvoering van het door haar bij de Stichting Heideweek Ede schriftelijk aangemelde evenement.

Alcoholische dranken
Indien u bij uw evenement zwak alcoholische dranken buiten een horeca-inrichting bedrijfsmatig of tegen betaling wilt verstrekken, dan heeft u een artikel 35 ontheffing van de Drank- en Horecawet nodig. Deze kunt u hier aanvragen bij de gemeente Ede.

EHBO
Heeft u tijdens uw evenement in de Heideweek EHBO’ers van het Rode Kruis nodig? Vraag dit dan aan via Het Rode Kruis Ede.

Onze sponsoren:

Bekijk alle sponsoren