Datum: zondag 25 augustus 2019
Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur
Website: hogeveluwe.nl

Adres:
Nationaal Park De Hoge Veluwe

Hei is er ook voor jou

In navolging op de buitengewoon succesvolle actie Zaag je eigen Kerstboom gaat het Park de Hoge Veluwe de bezoeker de mogelijkheid bieden om een gratis bosje heide te knippen. Het Nationale Park De Hoge Veluwe Park staat voor een weloverwogen beheer van zijn terreinen en de daarbij behorende flora en fauna. Benutting van natuur zoals dit gebeurt bij de houtoogst en het wildbeheer zijn steeds een middel om andere doelstellingen bij het beheer van het natuurgebied te bereiken. Zij draagt dit beheer naar buiten toe uit zodat de bezoeker en iedereen dit het weten wil bekend is met de verschillende keuzes die het Park maakt en waarom. Daarnaast biedt het Park zijn bezoekers, daar waar mogelijk, de gelegenheid om een bijdrage aan het beheer te leveren. Dit gebeurde al door ongewenste dennenboompjes van de open terreinen weg te zagen en te benutten als ecologisch verantwoorde kerstboom en nu dus ook met het knippen van een bosje heide. Heidevelden zijn man-made natuurgebieden en vragen om beheersmaatregelen zoals begrazing, afbranden, plaggen en maaien. Juist bij de laatst genoemde wijze van beheer schept dit de mogelijkheid, voordat een heideperceel in het najaar gemaaid wordt, om de bezoeker van het Park een bosje bloeiende heide te knippen en mee naar huis te nemen.

Onze sponsoren:

Bekijk alle sponsoren