Datum: dinsdag 27 augustus 2019
Tijd: van 19.15 uur tot 23.00 uur
Toegangsprijs: € 10,00
Website: nbbclubsites.nl

Adres:
Peppelensteeg 12, Ede

Heideweek Bridgedrive

Open Bridgedrive van Bridgeclub De Witte Hinde. De Heideweekdrive, de sfeervolle, jaarlijkse traditie staat weer op het programma.

Deelnamekosten € 10,- per paar. Aanmelden bij Pieter Slootweg via p.slootweg3@upcmail.nl of per telefoon 06 30 22 04 59 met gelijktijdige betaling van € 10,- op rekeningnummer NL 90 ABNA 0461 6814 98 t.n.v. BC De Witte Hinde Ede.

Onze sponsoren:

Bekijk alle sponsoren